Hia Zorg

Hia Zorg is een kleurrijke organisatie die een aantal zorgdiensten aanbied voor jong en jongvolwassen.

Visie
Hia Zorg is een organisatie die maatschappelijke begeleiding biedt aan personen met verschillende culturele achtergronden. Hia Zorg heeft een Multi disciplinaire visie en hecht veel waarde aan kwalitatieve maatschappelijke begeleiding in samenwerking met andere professionals zoals huisartsen, maatschappelijke instanties enzovoorts. Hia Zorg hanteert een integrale visie van begeleiding waarbij samenwerking met andere professionals een voorwaarde is. Hia Zorg streeft er naar om een heldere, betrouwbare, cliënt(vraag)gerichte aanbieder te zijn op het gebied van maatschappelijke begeleiding en zorg.

Missie
Als missie heeft Hia Zorg een begeleiding benadering waarbij aandacht voor de culturele wensen van de cliënt een belangrijke rol spelen in de begeleiding. Interculturalisatie speelt hierbij een belangrijke rol. De zorg- en dienstverlening is gericht dat de cliënt de regie over eigen leven behoudt dan wel opnieuw verkrijgt.

Diensten Hia Zorg

Huishoudelijk Hulp ondersteuning 

Als er sprake is in uw thuis situatie van een lichamelijke of psychische beperking, waardoor u niet meer in staat bent om het huishouden zelfstandig uit te kunnen voeren is dit een breuk op je zelfstandigheid. Dan is Hia Zorg ervoor om u huishouden toch draaiende te kunnen houden. Dit kan in de vorm van ondersteuning in de huishouding of geheel over te nemen.

Huishoudelijke taken bestaan uit;

 • Boodschappen doen
 • Sanitair
 • Afwassen, wassen en strijken
 • Slaapkamer onderhouden en het bed opmaken
 • Bewoonde plaatsen schoonmaken
 • Afstoffen, stofzuigen, dweilen, ramen en vensters schoonmaken

Persoonlijke Verzorging

 • Helpen bij het aan-en uitkleden, wassen, bad nemen
 • Haren en nagels verzorgen, tanden poetsen, scheren
 • Helpen bij eten en drinken

Begeleiding in een groep.

De begeleiding is gericht op het vergrootte of behouden van de zelfredzaamheid van de cliënt. De begeleiding is bedoeld voor cliënten die zonder deze begeleiding in een verpleegtehuis terecht komen. Met hulp van Hia zorg zich sterker kunnen maken.

 • Meedoen in koken,tekenen en muziek
 • Sociale vaardigheden
 • Zwemmen en sporten
 • Allerlei activiteiten en ondersteuning

Belangrijke criteria voor de begeleiding zijn;

 1. Sociale redzaamheid
 2. Bewegen en verplaatsen
 3. Probleemgedrag
 4. Psychisch functioneren
 5. Geheugen en oriëntatie stoornissen

info@hiabrabant.nl