Onze diensten

Inburgeren is niet alleen een kwestie van het leren van de Nederlandse taal.
Het is ook het gebruik ervan. Het spreken van Nederlands bevordert het inburgeringtraject.
Wat de inburgeraar in het theorie leren in praktijk gebruik van maken, sociale isolement te voorkomen, kwaliteit van inburgeraar verhogen, ondersteunen met hun zoektocht naar een werk of vrijwilligerswerk om in aanraking met de anderen te komen, in aanraking met Nederlandse cultuur door de beide cultuur bij elkaar brengen.

Het project kent drie doelen:

  1. De effectiviteit van inburgering verhogen door de taal te oefenen in de praktijk.
  2. Bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving door inburgeraars en taalcoaches aan elkaar te koppelen.
  3. Door de vrijwillige inzet van taalcoaches de betrokkenheid van individuele burgers en maatschappelijke organisatie bij inburgering stimuleren.

Doelstelling van de organisatie:
Participeren, integreren in de Nederlandse maatschappij, sociale cohesie bevorderen.